Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren

Lediga lägenheter > Stjernas väg 2A > Intresseanmälan

Följande information lämnas med anledning av GDPR.
I och med din ansökan kommer Dina personuppgifter att registreras för handläggning av ärendet.
Ytterligare uppgifter kan komma att samlas in före ett eventuellt erbjudande om lägenhet, såsom från Skattemyndigheten, Kronofogden, arbetsgivare och ev. tidigare hyresvärd.
Om ansökan ej förnyas inom 6 månader raderas dina uppgifter.
Om du vill ha information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig eller om hur uppgifterna används bör du meddela oss skriftligt.


Sökande

(ÅÅMMDD-XXXX)

Medsökande

(ÅÅMMDD-XXXX)
Med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden och för att bolaget skall kunna ha aktuella register gäller bostadsanmälan sex månader. Önskar ni kvarstå som bostadssökande efter denna tidpunkt, måste förnyad kontakt tas med Fastighets AB Järnbäraren, tfn 0370 - 33 24 00.

OBS! Denna anmälan innebär ingen förbindelse från bolagets sida om tilldelning av bostadslägenhet.
= Obligatoriska uppgifter