Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren
Autogiro
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningarna på. Med autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag. Här kan du ladda ner en blankett för att anmäla dig till autogiro. Ifylld blankett lämnas eller skickas till Järnbäraren.

Autogiro.pdf