Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren
Intresseanmälan

Sökande

Medsökande

Med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden och för att bolaget skall kunna ha aktuella register gäller bostadsanmälan sex månader. Önskar ni kvarstå som bostadssökande efter denna tidpunkt, måste förnyad kontakt tas med Fastighets AB Järnbäraren, tfn 0370 - 33 24 00.

OBS! Denna anmälan innebär ingen förbindelse från bolagets sida om tilldelning av bostadslägenhet.
= Obligatoriska uppgifter