Fastighets AB Järnbäraren
Fastighets AB Järnbäraren

Frågor och svar

 • Sophantering miljöhus

  Vilka sopor får jag lämna i miljöhuset?
  Endast hushållssopor läggs i tunnorna, övrigt avfall körs till återvinningsgård.
  Möbler och övrigt körs till kommunens återvinningscentral.

  Öppettider Gnosjös Återvinningcentral

  Observera
  Det är förbjudet att kasta grovsopor på området och denna typ av nedskräpning polisanmäls. • El- Abonnemang
  Hur fungerar det med el-abonnemang?
  När du flyttar in i lägenheten anmäler vi på Fastighets AB Järnbäraren det till elleverantören.
  Du får en faktura på hushållselen som omfattar den el du använder i lägenheten till spis, lampor, radio och TV med mera.
  Vi meddelar också elbolaget när du flyttar från din lägenhet och därmed sägs avtalet upp i samband med avflytt.
 • Boendeform
  Vad är ett Passivhus.

  Ett passivhus är en klimatsmart miljöanpassad byggnad som baseras på en samling byggtekniker för att skapa ett energisnålt hus.

  På Trollbacken i Gnosjö byggdes 2012 Fastighets AB Järnbärarens första passivhus. 
  Ett passivhus är en byggnad där man har minskat värmeförlusterna så mycket att inga radiatorer eller golvvärme behövs. Ett passivhus är ett hus som till största delen värms upp av människorna och elapparaterna som finns i huset. Genom att använda en FTX-värmeväxlare utnyttjas
  värmen i frånluften för att värma tilluften. Huset byggs mycket lufttätt och välisolerat,
  vilket gör att mindre värme läcker ut. Den enda tillskottsvärmen är ett litet eldrivet värmebatteri
  som ger extra värme under kalla vinterdagar för att undvika kallras.

  När du bor i ett passivhus hos oss ingår varmvattnet men inte el för FTX-värmeväxlaren eller hushållsel.
 • Säkerhet/beredskap
  Hur går jag tillväga för att anmäla ett fel i bostaden?
  Gå in i under 'För våra hyresgäster' - felanmälan och fyll i formuläret.

  Vid akuta fel som strömavbrott, vattenläckage, avloppsstopp eller värmeavbrott - på kvällar och helger: ring 036-137 116.

  Vid utelåsning efter ordinarie arbetstid ring Fastighetsbolagets jour tel: 036-137 116.
  Upplåsning sker efter uppvisande av giltig legitimation. Kostnaden för upplåsning är 875:- och debiteras vid nästa hyresavisering.
 • GDPR
  GDPR
  (General Data Protection Regulation)

  Från och med den 25 maj 2018 hanterar Fastighets AB Järnbäraren dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR.
  GDPR ersätter tidigare PUL (Personuppgiftslagen) och kraven har skärpts vad gäller behandling av personuppgifter.
  Personuppgifter är all information som kan kopplas eller spåras till en nu levande person.
  Fastighets AB Järnbäraren (556392-8737) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, det gäller oavsett om du är vår hyresgäst,
  söker bostad hos oss, är vår samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

  Fastighets AB Järnbäraren behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal vid bostadsuthyrning och
  förvaltning av våra fastigheter och vid anställning av ny personal.

  Fastighets AB Järnbäraren sparar och gallrar uppgifter enligt gällande lag och fastställd plan.

  Har du funderingar kring vilka uppgifter vi har om dig, hur vi behandlar dina uppgifter eller du vill kanske rätta eventuella
  felaktiga uppgifter så är du välkommen att kontakta oss;
  info@jarnbararen.se
  Tel 0370-33 24 00
  Besöksadress: Storgatan 4, Gnosjö

  Om du, efter vi tittat på vilka uppgifter vi har om dig, tycker att vi inte behandlar uppgifterna enligt gällande lag så har du rätt att vända dig till;
  www.integritetsskyddsmyndigheten.se
 • Olovlig andrahandsuthyrning
  OLOVLIG ANDRAHANDSUTHYRNING
  Hyreslagen återfinns i 12 kap. jordabalken och reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Huvudregeln är att hyresgästen varken får överlåta, byta eller upplåta lägenheten utan hyresvärdens samtycke.

  Från den 1 oktober 2019 skärps lagstiftningen för svarthandel med hyreskontrakt.

  Vad gäller?

  Andrahandsuthyrning
  En andrahandsuthyrning innebär att den person som har tecknat hyresavtal med oss som hyresgäst sedan låter någon annan bruka lägenheten självständigt dvs att du som kontraktshavare är bosatt någon annanstans. Den som skriver hyreskontraktet med oss Fastighets AB Järnbäraren är den som ska bo i lägenheten. Vi tillåter inte andrahandsuthyrning utan specifika skäl. En skriftlig ansökan måste alltid lämnas till oss för beslut. Du får naturligtvis ha gäster som sover över hos dig. Det sker då med respekt för dina grannar och med ditt ansvar för lägenheten. En gäst har sin ordinarie bostad någon annanstans. Att ha gäster innebär inte en andrahandsuthyrning.

  Inneboende
  Du har rätt till att hyra ut en del av din lägenhet till någon annan, till exempel ett rum. Så länge du själv bor kvar i lägenheten behöver inte Fastighets AB Järnbäraren ta del av detta eller godkänna att du har en inneboende. Betalar den inneboende hyra så bör den vara rimlig utifrån lägenhetens grundhyra och vad som eventuellt ingår övrigt i boendet. Vi rekommenderar att ett skriftligt avtal mellan parterna då upprättas. Tänk på att det är du som bär ansvaret för lägenheten och för att hyran betalas. Du kan bli uppsagd om din inneboende stör grannarna. Du får inte ha så många personer inneboende att det blir för trångt i lägenheten (2stycken personer per rum). Att ha inneboende innebär inte en andrahandsuthyrning.

  Adressupplåtelse
  Att upplåta sin lägenhet åt andra, genom att låta någon annan folkbokföra sig på adressen och vara bosatt någon annanstans, är inte tillåtet. Att mot betalning upplåta sin adress till andra och därigenom tjäna pengar på sitt hyresavtal, är enligt lag straffbart.

  Fastighets AB Järnbäraren har ett uthyrningssystem som bygger på att lediga lägenheter erbjuds personer som står i vår bostadskö. Att hyra en bostad otillåtet i andra hand innebär att någon skaffar sig en bostad utanför vårt kösystem. Med den brist på bostäder som vi har idag är det också rimligt att anta att andrahandsuthyrning kan vara ett sätt att tjäna pengar. Det är straffbart med otillåten andrahandsuthyrning i vinstsyfte.

  Att vi som hyresvärd har skärpt kontrollen över pågående andrahandsuthyrningar är för att kunna stoppa denna form av otillåten verksamhet. Vi vill bidra till en bättre fungerande hyresbostadsmarknad och att skapa trygga boendevillkor för våra nuvarande hyresgäster och de som söker bostad hos oss.